Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Grupy przedszkolne

Ramowy rozkład dnia:

Praca w oddziałach przedszkolnych unormowana jest rytmem dnia w poszczególnych grupach, zgodnym z zaleceniami podstawy programowej, skonstruowanym w oparciu o ogólny rozkład dnia przedszkola. Nauczyciel ma obowiązek dostosować warunki i sposoby realizacji podstawy programowej do wieku i możliwości dzieci. 

PRZEDSZKOLNY ROZKŁAD DNIA

Pierwsza część dnia:

6:30 – 8:00

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci lub proponowane przez nauczyciela (manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, plastyczne, itp.). Obserwacja indywidualnego rozwoju dziecka. Praca indywidualna z działalnością kompensacyjną i stymulującą rozwój dziecka.

Druga i zarazem główna część dnia - czas skupiony na realizacji podstawy programowej

8:00 – 13:00 (5 godzin obowiązku)

Zabawy stolikowe, ruchowe, rytmizacja, zabawy dydaktyczne, nauka wierszy, piosenek, utrwalanie wiadomości, zagadki, itp.. Ćwiczenia poranne. Czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe.  Wyznaczanie dyżurnych dnia lub tygodnia.

Śniadanie.

Zajęcia zorganizowane, zabawy kierowane i inspirowane przez nauczyciela, uwzględniające propozycje i zainteresowania dzieci (zajęcia dydaktyczne, doświadczenia, zabawy ruchowe, muzyczne, matematyczne, z zakresu rozwoju mowy i myślenia, nauki czytania i pisania, itd.). Pobyt na świeżym powietrzu – spacery, wycieczki, gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

Obiad.

Odpoczynek poobiedni, zajęcia relaksacyjno-wyciszające. Czytanie bajek. Praca przy stolikach, zabawy kierowane, gry stolikowe, rebusy, zagadki, itd.

Trzecia część dnia

13:00 – 15:30

Samodzielne zabawy dzieci, zabawy i zajęcia niekierowane, zabawy integracyjne, tematyczne, konstrukcyjne, umysłowe, plastyczne, muzyczne, itp. . Praca indywidualna z dzieckiem. Gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy ruchowe w sali. Rozchodzenie się dzieci. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Podwieczorek. Kontynuacja zabaw, porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci do domów.

Małgorzata Strzelczyk

Dyrektor Samorządowego Przedszkola

w Międzylesiu

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny