Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Rekrutacja

Zapis dziecka do przedszkola. Informacje ogólne.

Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu przyjmuje dzieci w wieku 3,4,5 i 6 lat,
w wyjątkowych sytuacjach dzieci w wieku 2,5 roku (na dzień 1 września). Za wyjątkową sytuację należy przyjąć posiadanie wolnych miejsc w przedszkolu. 

Przedszkole, w pierwszej kolejności, na podstawie Deklaracji ustala z rodzicami dzieci uczęszczających, chęć kontynuowania wychowania przedszkolnego w nowym roku szkolnym. Deklarację rodzice składają najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji.

W oparciu o złożone deklaracje ustala się liczbę wolnych miejsc w przedszkolu.

Nabór nowych dzieci do Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu trwa od 1 marca
do 31 marca każdego roku.

Rodzice pobierają Wnioski w przedszkolu (lub na stronie internetowej przedszkola). Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (niezależnie, czy są wypełniane, czy też nie) rodzic składa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca. Jeżeli 31 marca przypada na wolny dzień tygodnia (sobota lub niedziela), wniosek należy złożyć przed dniem 31 marca.

Kolejne działania rekrutacyjne należą do powołanej przez Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu  Komisji, która na podstawie kryteriów określonych ustawą Prawo oświatowe oraz kryteriów ustalonych przez Gminę Międzylesie, kwalifikuje i przyjmuje dzieci do przedszkola.

Kryteria uwzględnione są w druku wniosku o przyjęcie do przedszkola.

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny