Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt pn.: "Kodowanie na dywanie" finansowany z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Utworzono dnia 17.12.2021

Termin realizacji projektu : od 11.10.2021 r. do 30.11.2021 r.

Miejsce realizacji projektu : Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu.  

W dniu 8 listopada 2021r. przeprowadzono dla dzieci warsztaty „Z komputerem i bez. Programowanie dla najmłodszych”. Przeprowadziła je osoba zewnętrzna, która ma bardzo duże doświadczenie w pracy z dziećmi w zakresie kodowania. Dzieci świetnie sobie radziły również te, które wywodzą się z rodzin zagrożonych społecznie. Zabawa była wyśmienita, zachęcała do aktywności i logicznego myślenia. 

W grupach przedszkolnych w okresie trwania projektu przeprowadzono kilka zajęć uczących i utrwalających podstawy kodowania. Nauczycielki wykorzystywały do zabaw z kodowaniem dostępne w Internecie programy i gry dla dzieci. Utworzyły w salach „Kąciki kodowania”, a przy tym globalnego czytania liter i cyfr, które pomagały w odkodowaniu ukrytych obrazków. Ogłoszono również konkurs dla dzieci i rodziców na grę planszową z zastosowaniem kodowania. 

Realizując projekt: zaktywizowano rodziców z grup zagrożonych dysfunkcją i dysfunkcyjnych do podejmowania działań wspólnie z dzieckiem, wzmocniono więzi emocjonalne dzieci i rodziców poprzez aktywne uczestnictwo we wspólnie spędzonym czasie podczas tworzenia gier, zyskano poczucie wspólnoty i nabywania nowych umiejętności podczas zabaw w kodowanie i programowanie, wzmocniono stosunki rodzinne w relacji rodzic – dziecko, dziecko – rodzic, dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi chętnie uczestniczą w zabawach z matami do kodowania.

Przyznaną kwotę w wysokości 1.800 zł przeznaczyliśmy na organizacje warsztatów dla dzieci pn. „ Z komputerem i bez. Programowanie dla najmłodszych” oraz nagrody konkursowe.

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Styczeń 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny