Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogłaszamy konkurs plastyczny!

Utworzono dnia 18.01.2021

REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „ Miś, który przyjechał z Anglii.”

1.Organizatorzy konkursu: Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu

2. Cel konkursu:

 • Poznawanie słownictwa w języku angielskim

 • Poznawanie symboli Anglii, Londynu

 • Rozwijanie aktywności twórczej dzieci w świecie przyrody i techniki

 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez działania plastyczne

 • Zaktywizowanie rodziców do większego rozwijania zainteresowań dzieci

3. Uczestnicy konkursu

Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych i ich rodziców

4. Przebieg konkursu.

Zadaniem uczestnika konkursu jest stworzenie pracy plastycznej, gdzie głównym bohaterem będzie Miś. Prace powinny być wykonane z udziałem rodziców przy wykorzystaniu słów w języku angielskim – pomoc w nazywaniu i opisywaniu podstawowych części ciała MISIA. (Dodatkowym atutem pracy będzie wykorzystanie flagi Wielkiej Brytanii, symboli Londynu, itp.)

5.Technika wykonania prac:

Praca powinna być wykonana w formacie A4, przy użyciu jednej lub kilku spośród następujących technik: kredki, pastele, flamastry, farby plakatowe, wydzieranka, wyklejanka. Do wydzieranki, wyklejanki można użyć dowolnych materiałów (w tym skrawki materiału).

6. Zasady uczestnictwa w konkursie:

 • Praca zgłoszona do konkursu powinna zostać opatrzona na odwrocie następującym opisem: Imię i nazwisko oraz wiek dziecka

 • Rodzic wypełnia i załącza oświadczenie

 • Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria 3-4 latki

II kategoria 5-6 latki

 • Prace należy złożyć do 31.01.2021 r. w Przedszkolu

 • Prace złożone po terminie nie będą oceniane

7. Kryteria oceny

Prace oceniane będą według następujących kryteriów:

- Stopień zgodności z tematem,

- Stopień zaangażowania dziecka w wykonaną pracę

- Walory techniczne i estetyczne prac,

- Pomysłowość autorów.

 

8. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrodzenie uczestników

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 15.02.2021 r.

 • Wyboru prac spośród biorących udział w konkursie dokona komisja złożona z przedstawicieli Grona Pedagogicznego.

 • Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie www.spmiedzylesie.przedszkolna.net

 

Regulamin konkursu opracowała: Aleksandra Radomska

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Styczeń 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 4

W poprzednim tygodniu: 29

W tym miesiącu: 124

W poprzednim miesiącu: 178

Wszystkich: 6104