Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Konkurs plastyczny " Moja ulubiona postać z bajki"

Utworzono dnia 04.03.2022

REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

MOJA ULUBIONA POSTAĆ Z BAJKI”

1.Organizator konkursu: Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu

2. Cel konkursu:

 • Zaktywizowanie rodziców do większego rozwijania zainteresowań dzieci;

 • Kształtowanie u dzieci samodzielności podejmowania decyzji;

 • Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczestników;

 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności manualnych poprzez działania plastyczne.

3. Uczestnicy konkursu

Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych i ich rodziców.

4. Przebieg konkursu.

Zadaniem uczestnika konkursu jest stworzenie pracy plastycznej, która przedstawiać będzie wybraną przez niego, ulubioną postać z bajki. Prace powinny być wykonane przy wsparciu rodziców, jednakże oceniania będzie aktywność dziecka. Wsparcie powinno opierać się na pomocy, motywacji, obserwacji oraz podpowiedziach.

5.Technika wykonania prac:

Praca może być wykonana w niezależnym formacie, przy użyciu dowolnej techniki.

6. Zasady uczestnictwa w konkursie:

 • Praca zgłoszona do konkursu powinna zostać opatrzona na odwrocie następującym opisem: Imię i nazwisko oraz wiek dziecka;

 • Rodzic wypełnia i załącza oświadczenie- zgodę na publikację;

 • Prace oceniane będą według dwóch kategorii wiekowych:

I kategoria: 3-4-latki;

II kategoria: 5-6-latki;

 • Prace należy złożyć do 18.03.2022 r. w Przedszkolu;

 • Prace złożone po terminie nie będą oceniane.

7. Kryteria oceny

Prace oceniane będą według następujących kryteriów:

 • Stopień zgodności z tematem;

 • Stopień aktywności dziecka w wykonaną pracę;

 • Walory techniczne i estetyczne prac;

 • Pomysłowość uczestników.

 

8. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrodzenie uczestników

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 25.03.2022 r.;

 • Wyboru prac spośród biorących udział w konkursie dokona komisja złożona z przedstawicieli Grona Pedagogicznego;

 • Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie www.spmiedzylesie.przedszkolna.net;

 • W konkursie przewidziano nagrody.


 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Styczeń 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 4

W poprzednim tygodniu: 29

W tym miesiącu: 124

W poprzednim miesiącu: 178

Wszystkich: 6104