Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

KONKURS "Moja droga do przedszkola"

Utworzono dnia 11.04.2022

REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„ MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA”

 

1. Organizator konkursu:

Samorządowe Przedszkole, ul. Wojska Polskiego 25, 57-530 Międzylesie.

2. Cel konkursu:

 • propagowanie i utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się dzieci i poruszania po drogach miast i wsi,
 • rozbudzanie wyobraźni twórczej podczas pracy nad makietą,
 • zaangażowanie rodziców w utrwalanie u dzieci zdobytej wiedzy na temat bezpieczeństwa w czasie poruszania się po drogach oraz w czasie przejazdu środkami komunikacji miejskiej i innej,
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności manualnych poprzez działania plastyczne.

3. Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest do dzieci Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu
i ich Rodziców.

4. Przebieg konkursu.

Zadaniem uczestnika konkursu jest stworzenie pracy przestrzennej, która przedstawiać będzie makietę drogi do przedszkola. Prace powinny być wykonane przy wsparciu rodziców, jednakże oceniana będzie aktywność dziecka.

Wsparcie powinno opierać się na wykonaniu podstawy, motywacji i obserwacji, podpowiedziach i niewielkiej pomocy.

Należy uwierzyć w umiejętności dziecka i pozwolić mu się rozwijać :)

5.Technika wykonania prac:

Praca powinna być wykonana na podstawie A3 przy użyciu dowolnych technik.  

6. Zasady uczestnictwa w konkursie:

 • praca zgłoszona do konkursu powinna zostać opatrzona na spodzie następującym opisem: Imię i nazwisko, wiek dziecka, nazwa grupy przedszkolnej;
 • Rodzic wypełnia i załącza oświadczenie - zgodę na publikację fotografii dostarczonej pracy;
 • prace wraz z oświadczeniem należy złożyć do 22.04.2022 r. w Przedszkolu;
 • Prace złożone po terminie nie będą oceniane.

7. Kryteria oceny

a.Prace oceniane będą według dwóch kategorii wiekowych:

I kategoria: 3-4 latki;

II kategoria: 5-6 latki;

b. Ocenie podlegać będzie:  

 • stopień zgodności z tematem;
 • zaangażowanie dziecka w wykonaną pracę;
 • walory estetyczne prac;
 • pomysłowość uczestników i zastosowane techniki.

8. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrodzenie uczestników

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 27.04.2022 r.;
 2. Wyboru prac spośród biorących udział w konkursie dokona komisja złożona z przedstawicieli Grona Pedagogicznego;
 3. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie www.spmiedzylesie.przedszkolna.net;

W konkursie przewidziano nagrody dla zwycięzców.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Styczeń 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 4

W poprzednim tygodniu: 29

W tym miesiącu: 124

W poprzednim miesiącu: 178

Wszystkich: 6104